PERFORMING (NON) PUBLIC SPACE // JASMINA AL-QAISI, ROEL HEREMANS, MÁRIA JÚDOVÁ

Când corpurile nu mai experimentează scena ca o situație fizică, facem loc coregrafiei imaginare. Scriem mișcarea folosind sunetul, suntem în acțiune prin vocile noastre, gândul devine limbaj vizual, cuvântul devine platforma noastră coregrafică. Proiectul 𝙋𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙞𝙣𝙜 (𝙣𝙤𝙣) 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 propune abordarea unei noi paradigme a artei coregrafice, implicând profesioniștii din domeniul dansului contemporan într-o conversație creativă cu publicul și artiști care lucrează cu sunet, text sau tehnologie, într-un proces de redescoperire a potențialului artelor spectacolului.

În data de 10 noiembrie ora 15:00, pe contul www.facebook.com/Asociatia4Culture, a avut loc un dialog cu artiștii 𝙍𝙤𝙚𝙡 𝙃𝙚𝙧𝙚𝙢𝙖𝙣𝙨 (Belgia), 𝙅𝙖𝙨𝙢𝙞𝙣𝙖 𝘼𝙡-𝙌𝙖𝙞𝙨𝙞 (România/Germania) și 𝙈𝙖́𝙧𝙞𝙖 𝙅𝙪́𝙙𝙤𝙫𝙖́ (Slovacia), în care au fost prezentate practici personale curente ale acestora, în relație cu spațiul și mediile de exprimare publică. Dialogul a fost moderat de 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙚𝙖 𝘾𝙖̆𝙥𝙞𝙩𝙖̆𝙣𝙚𝙨𝙘𝙪, director artistic al Asociației 4Culture și inițiatoare a proiectului.

𝙍𝙤𝙚𝙡 𝙃𝙚𝙧𝙚𝙢𝙖𝙣𝙨 este un artist conceptual ce lucrează preponderent cu sunetul și tehnologia. În majoritatea creațiilor sale compune fragmente sonore ce declanșează imaginația vizitatorilor pentru a crea experiențe de grup imersive. Astfel, vizitatorii devin simultan actori, martori, interpreți și reconstituitori ai proceselor mentale și fizice ale gândirii și mișcării, unde experiențele colective întâlnesc reacții individuale și invers. Heremans generează o simulare a lumii contemporane, una în care fiecare individ face parte din propria sa bulă de auto-oglindire, una în care vizitatorul, cu experiența sa, rămâne singura pânză metaforică a artistului.
https://roelheremans.com

𝙅𝙖𝙨𝙢𝙞𝙣𝙖 𝘼𝙡-𝙌𝙖𝙞𝙨𝙞 este scriitoare pentru voce și hârtie. Apare adeseori sub alte forme: ca om de știință al mersului, serviciul Schnell Musikalische Hilfe sau singura agentă pentru Oficiul Auto-intitulat de Auto-intitulări. Lucrările sau acțiunile ei audio pot fi ascultate la radio mai ales libere sau temporare și este membră a grupului de artiști interesați de sunet Research and Waves.
https://jasminescu.com

𝙈𝙖́𝙧𝙞𝙖 𝙅𝙪́𝙙𝙤𝙫𝙖́ este o artistă vizuală care examinează granițele potențialului artistic al tehnologiei. Lucrările ei se întind pe o varietate largă de tehnici, de la instalații interactive la performance-uri vizuale.
https://www.mariajudova.net

Proiect co-finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului București – Oraș deschis 2021. Conținutul acestui proiect nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Primăriei Municipiului București sau ARCUB. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare ARCUB, puteți accesa www.arcub.ro

Co-finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă, în cadrul Life Long Burning.
http://www.lifelongburning.eu

Producător: Asociația 4Culture. Co-producător: WASP STUDIOS.

Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă.

When bodies no longer experience the scene as a physical situation, we make room for imaginary choreography. We write the movement using sound, we are in action through our voices, the thought becomes visual language, the word becomes our choreographic platform. 
𝙋𝙚𝙧𝙛𝙤𝙧𝙢𝙞𝙣𝙜 (𝙣𝙤𝙣) 𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 suggests the approach of a new paradigm of choreographic art, involving professionals in the field of contemporary dance in a creative conversation with the public and with artists working with sound, text and technology, in a process of rediscovering the potential of performing arts.
On November 10 from 15:00, on the account www.facebook.com/Asociatia4Culture, a dialogue with artists Roel Heremans (Belgium), Jasmina Al-Qaisi (Romania / Germany) and Mária Júdová (Slovakia), has taken place, in which there had been presented their current personal practices, in relation to the space and environments of public expression. The dialogue was moderated by 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙚𝙖 𝘾𝙖̆𝙥𝙞𝙩𝙖̆𝙣𝙚𝙨𝙘𝙪, artistic director of 4Culture Association and initiator of the project.
𝙍𝙤𝙚𝙡 𝙃𝙚𝙧𝙚𝙢𝙖𝙣𝙨 is a conceptual artist working with sound & technology. In most of his works he composes fragments of audio that trigger the imagination of visitors in order to create immersive group experiences. As a result, the visitors simultaneously become actors, witnesses, performers and reenactors of mental and physical processes of thought and movement, where collective performances encounter individual reactions and vice versa. By activating people in this way, Heremans generates a simulation of the contemporary world, one in which every individual is part of their own self-mirroring bubble, one in which the visitor, with their experience, remains the artist’s only metaphorical canvas.
https://roelheremans.com
𝙅𝙖𝙨𝙢𝙞𝙣𝙖 𝘼𝙡-𝙌𝙖𝙞𝙨𝙞 is a writer for voice and paper. She appears sometimes in other forms: as a walking scientist, the schnelle musikalische Hilfe service, or as the only agent for the Self-Entitled-Self-Entitlement-Office. She often makes waves on various radios and is a member of the sound interested artist group Research and Waves.
https://jasminescu.com
𝙈𝙖́𝙧𝙞𝙖 𝙅𝙪́𝙙𝙤𝙫𝙖́ is a visual artist from Slovakia who probes the boundaries of the artistic potential of technology. Her work spans a wide variety of techniques from interactive installations to audio-visual performances.
https://www.mariajudova.net
 
Project co-financed by the Capital City Hall through ARCUB within the Bucharest – Open City 2021 Program.
The content of this material does not necessarily represent the official position of the Bucharest City Hall or ARCUB
Media partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Arta, Zeppelin, Feeder, IQads, România Pozitivă.