Time has fallen asleep in the afternoon sunshine w/ Mette Edvardsen 5-7 Iulie

Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (Mette Edvardsen)
5, 6, 7 iulie / 12:00-18:00
 
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.
ACCESUL ESTE GRATUIT
 
6 iulie, 19:00-20:00 / Artist talk, Mette Edvardsen
Cărturești Verona
Rezervări aici: https://www.eventbrite.com/…/artist-talk-mette…
 
Un grup de oameni/performeri memorează câte o carte aleasă de către ei pentru Time has fallen asleep in the afternoon sunshine. Împreună, acești oameni alcătuiesc o colecție de bibliotecă ce constă în cărți vii. Cărțile își pierd timpul prin bibliotecă, plimbându-se de colo-colo, citind alte cărți de pe rafturi, pregătite să fie consultate de către un vizitator. Vizitatorii bibliotecii aleg o carte pe care ar vrea să o citească, iar cartea conduce cititorul într-un loc din bibliotecă sau afară, la o plimbare, în timp ce își recită conținutul (și interpretări posibil valide).
Această idee a unei biblioteci de cărți vii vine de la romanul lui Ray Bradbury, Fahrenheit 451, o viziune futuristă a unei societăți în care cărțile sunt interzise, deoarece sunt considerate periculoase, iar fericirea trebuie obținută prin absența cunoașterii și a gândului individual. Numărul 451 reprezintă temperatura la care hârtia cărții începe să ardă. Din moment ce cărțile sunt interzise în societate, oamenii dintr-o comunitate clandestină încep să memoreze conținutul cărților pentru a le prezerva în viitor.
Citim cărți pentru a ne aminti și le scriem pentru a uita. A memora o carte sau, într-un mod mai poetic, „a învăța o carte pe de rost”, înseamnă cumva o rescriere a acelei cărți. În procesul memorării, cititorul ajunge, pentru un moment, să îi ia locul scriitorului sau, mai degrabă, el/ea devine cartea însăși. Poate abilitatea de a învăța o carte pe de rost ține de alegerea cărții, de timpul investit și, poate, de aptitudini. Dar, oricât de mult sau bine înveți ceva pe de rost, trebuie să continui să repeți, altminteri vei uita din nou. Poate până ajungi la sfârșit, uiți începutul. A învăța o carte pe de rost este o activitate și un efort menținut. Nu există nimic final sau material de obținut, practica învățării unei cărți pe de rost fiind un proces continuu de amintire și uitare.
 
Titluri:
Jurnal (1941-1942) – Etty Hillesum
Vara în care mama a avut ochii verzi – Tatiana Țîbuleac
Maestrul și Margareta – Mihail Bulgakov
Frică și cutremur – Søren Kierkegaard
Hopscotch – Julio Cortázar
Einstein’s Dreams – Alan Lightman
I Am a Cat – Sōseki Natsume
 
Performeri:
Adriana Gheorghe
Alice Monica Marinescu
Ilinca Hărnuț
Iulia Mărăcine
Joana Ferraz
Tiziana Penna
Mette Edvardsen
 
Creația lui Mette Edvardsen este situată în domeniul artelor performative ca performer și coregraf. Chiar dacă unele lucrări ale sale explorează alte medii sau alte formate, precum video, cărți și scriere, interesul ei a stat întotdeauna în relația dintre artele performative ca practică și ca situație. A lucrat din 1994 ca dansatoare și performer pentru un număr de companii și proiecte și își dezvoltă propriile lucrări din 2002. Își prezintă creațiile internațional și continuă să dezvolte proiecte cu alți artiști, atât drept colaborator, cât și ca performer. O retrospectivă a lucrărilor sale a fost prezentată la Black Box Theatre în Oslo, în 2015 și în cadrul programului Idiorritmias, la MACBA, în Barcelona, 2018. Proiectul său, Time has fallen asleep in the afternoon sunshineeste în desfășurare din 2010, a fost prezentat de două ori la Kunstenfestivaldesarts, în Bruxelles, în 2013 și 2017, la Bienala din Sydney, în 2016, la Index Foundation, în Stockholm, 2019, la prima ediție a Bienalei din Oslo, în 2019-2020, în cadrul expoziției Trust & Confusion la Tai Kwun Arts, în Hong Kong, în 2021, la Bienala din Sao Paulo 2021. Ea va prezenta numeroase lucrări la Amant, în New York, în 2022 și va dezvolta un proiect în rezidență la Les Laboratoires d’Aubervilliers, în Paris, în 2022/2023.
Mette Edvardsen este susținută structural de Norsk Kulturråd (2021-2025), BUDA Arts Centre Kortrijk (2017-2021) și a fost artist asociat la Centre Chorégraphique National de Caen en Normandie (Franța) pentru perioada 2019-2021. În prezent, își finalizează cercetarea ca doctorand la Academia Națională de Arte Oslo.
 
Eveniment organizat în cadrul Symposium EXPLORING PLUREALITIES #1
 
Simpozionul EXPLORING PLUREALITIES #1 aduce laolaltă artiști cu viziuni contemporane incluzive la nivel artistic, politic si socio-cultural, creatori pluridisciplinari și tematici de actualitate la nivel local și european. Dezvoltând cadrul ideal pentru o expunere și vizibilitate crescută și urmărind dezvoltarea audienței prin noi formate și spații de expunere a creațiilor artistice contemporane, 4Culture își propune conectarea participanților implicați în proiect și activarea de noi publicuri.
În cadrul simpozionului vor fi organizate o masă rotundă cu artiștii participanți, parteneri și reprezentanți ai presei, două întâlniri ‘artist talk’ ce vor introduce publicului practicile abordate de către artiștii invitați: relația dintre cuvânt, memorie și corp – teme recurente în creația artistei Mette Edvardsen (Time has fallen asleep in the afternoon sunshine) și relația dintre artele performative și noile tehnologii media, cu Ciprian Făcăeru și Andrei Raicu, coordonatori ai laboratorului #1 – Noile tehnologii si publicul tânăr, respectiv a instalatiei Transsystemic Signals 2.0.
Simpozionul va găzdui producția “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine” de Mette Edvardsen, într-o versiune nouă ce include și participanți din România, precum și instalația Transsystemic Signals 2.0 rezultată în urma laboratorului #1 – Noile tehnologii si publicul tânăr, coordonatori Ciprian Făcăeru (cercetator AR) și Andrei Raicu (sound-artist).
Curatoare: Andreea Căpitanescu
 
Despre proiectul EXPLORING PLUREALITIES:
Prin implementarea unor activități transdisciplinare în domeniul artelor performative și vizuale contemporane, proiectul EXPLORING PLUREALITIES urmărește dezvoltarea audienței și susținerea creatorilor de artă contemporană din România, în parteneriat cu artista norvegiană Mette Edvardsen și în cooperare cu artiști și profesioniști români și internaționali. Creând un cadru favorabil pentru dezvoltarea artei, prin oportunități de evoluție profesională – job shadowing și mentorat, proiectul implementat de Asociația 4Culture propune o abordare progresivă, bazată pe analiza și prospectarea direcțiilor inovatoare, prin identificarea și asumarea formatelor artistice de tip hibrid.
Proiectele 4Culture au o dimensiune europeană, potențial de multiplicare a rezultatelor și o expunere publică de anvergură. Prin activitatea PERSPECTIVES IN MOTION din cadrul proiectului EXPLORING PLUREALITIES, propunem două simpozioane și o platformă digitală, ce vor capacita resursele 4Culture și ale partenerilor săi și vor asigura o diseminare a producțiilor realizate către noi audiențe pentru artele contemporane performative – dans, performance, și artele vizuale ( instalații, proiecte new media și artă digitală).
 
Valoarea finanțării nerambursabile (85% Grant SEE și 15% bugetul național): 963.612 lei (195.288,49 euro)
Durată: 24 luni
www.exploringplurealities.com
www.4culture.ro
www.metteedvardsen.be
 
Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
 
Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Europa și consolidarea relațiilor bilaterale dintre țările donatoare și 15 țări UE din Europa Centrală și de Sud și Statele Baltice.
Cele trei țări donatoare cooperează îndeaproape cu UE prin Acordul Spațiului Economic European (SEE). Donatorii au oferit 3,3 miliarde de euro prin schema de granturi consecutive între 1994 și 2014. Pentru perioada 2014-2021, granturile SEE se ridică la 1,55 miliarde de euro. Mai multe informații pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro
Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro
 
Promotor proiect: ASOCIATIA 4 CULTURE
Partener proiect: METTE EDVARDSEN (Norvegia)
Parteneri locali Simpozion EXPLORING PLUREALITIES #1: Cărturești Verona, WASP Working Art Space and Production.
Parteneri media: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă

Time has fallen asleep in the afternoon sunshine (Mette Edvardsen)
July 5, 6, 7 / 12:00-18:00
 
July 6, 19:00 – Artist talk, Mette Edvardsen
Cărturești Verona
 
For Time has fallen asleep in the afternoon sunshine a group of people/ performers memorize a book of their choice. Together they form a library collection consisting of living books. The books are passing their time in a library, walking around, talking together, reading in paper-books from the shelves, ready to be consulted by a visitor. The visitors of the library choose a book they would like to read, and the book brings its reader to a place in the library or for a walk outside, while reciting its content (and possibly valid interpretations).
The idea for this library of living books comes from Ray Bradbury’s novel Fahrenheit 451, a future vision of a society where books are forbidden because they are considered dangerous, and that happiness must be obtained through an absence of knowledge and individual thought. The number 451 refers to the temperature at which book paper starts to burn. As books are forbidden in this society, an underground community of people learn books by heart in order to preserve them for the future.
Books are read to remember and written to forget. To memorize a book, or more poetically ‘to learn a book by heart’, is in a way a rewriting of that book. In the process of memorizing, the reader for a moment steps into the place of the writer, or rather he / she is becoming the book. Maybe the ability to learn a whole book by heart is relative to what book you choose, the time you invest, and perhaps your skills. But, however much or well you learn something by heart you have to keep practicing it, otherwise you will forget it again. Perhaps by the time you reach the end you will have forgotten the beginning. Learning a book by heart is an ongoing activity and doing. There is nothing final or material to achieve, the practice of learning a book by heart is a continuous process of remembering and forgetting.
 
Titles:
Jurnal (1941-1942) – Etty Hillesum
Vara în care mama a avut ochii verzi – Tatiana Țîbuleac
Maestrul și Margareta – Mihail Bulgakov
Frică și cutremur – Søren Kierkegaard
Hopscotch – Julio Cortázar
Einstein’s Dreams – Alan Lightman
I Am a Cat – Sōseki Natsume
 
Performers:
Adriana Gheorghe
Alice Monica Marinescu
Ilinca Hărnuț
Iulia Mărăcine
Joana Ferraz
Tiziana Penna
Mette Edvardsen
 
The work of Mette Edvardsen is situated within the performing arts field as a choreographer and performer. Although some of her works explore other media or other formats, such as video, books and writing, her interest is always in their relationship to the performing arts as a practice and a situation. She has worked since 1994 as a dancer and performer for a number of companies and projects, and develops her own work since 2002. She presents her works internationally and continues to develop projects with other artists, both as a collaborator and as a performer. A retrospective of her work was presented at Black Box theatre in Oslo in 2015, and the focus program Idiorritmias at MACBA in Barcelona in 2018. Her project Time has fallen alseep in the afternoon sunshine is ongoing since 2010, presented twice at Kunstenfestivaldesarts in Brussels in 2013 & 2017, Sydney Biennale in 2016, Index Foundation in Stockholm in 2019, Oslobiennalen First Edition in 2019-2020, Trust & Confusion at Tai Kwun Arts in Hong Kong in 2021, Sao Paulo Biennale 2021. She will bring several pieces to Amant in New York in 2022, and develop a project in residence at Les Laboratoires des Aubervilliers in Paris 2022/ 2023.
Mette Edvardsen is structurally supported by Norsk Kulturråd (2021 – 2025), BUDA Arts Centre Kortrijk (2017 – 2021) and she is associated artist at centre chorégraphique national de Caen en Normandie (France) for the period 2019 – 2021. She is currently finalizing her research as a Phd candidate at Oslo National Academy of the Arts.
 
Event organized within EXPLORING PLUREALITIES Symposium #1
 
EXPLORING PLUREALITIES #1 Symposium brings together artists with inclusive contemporary visions at an artistic, political and socio-cultural level, multidisciplinary creators and current topics at a local and European level. Developing the ideal framework for an increased exposure and visibility and aiming at audience development through new formats and exhibition spaces for contemporary artistic creations, 4Culture aims to connect the participants involved in the project and activate new audiences.
During the symposium, a round table will be organized with the participating artists, partners and media representatives, two ‘artist talk’ meetings that will introduce the public to the practices addressed by the guest artists: the relationship between word, memory and body – recurring themes in the creation of the artist Mette Edvardsen (Time has fallen asleep in the afternoon sunshine) and the relationship between the performing arts and new media technologies, with Ciprian Făcăeru and Andrei Raicu, the coordinators of laboratory #1 – New technologies and young audiences, respectively of the Transsystemic Signals 2.0 installation.
The symposium will host the production “Time has fallen asleep in the afternoon sunshine” by Mette Edvardsen, in a new version that includes participants from Romania, as well as the installation Transsystemic Signals 2.0 resulting from laboratory# 1 – New technologies and young audiences, coordinators Ciprian Făcăeru (AR researcher) and Andrei Raicu (sound artist).
Curator: Andreea Căpitănescu
 
About EXPLORING PLUREALITIES:
By implementing transdisciplinary activities in the field of contemporary performing and visual arts, the EXPLORING PLUREALITIES project aims to develop the audience and support contemporary art creators in Romania, in partnership with Norwegian artist Mette Edvardsen and in cooperation with Romanian and international artists and professionals. Creating a favorable framework for the development of art, through opportunities for professional evolution – job shadowing and mentoring, the project implemented by the 4Culture Association proposes a progressive approach, based on analysis and prospecting of innovative directions, by identifying and assuming hybrid artistic formats.
4Culture projects have a European dimension, the potential to multiply the results and a large public exposure. Through the PERSPECTIVES IN MOTION activity within the EXPLORING PLUREALITIES project, we propose two symposia and a digital platform, which will enable the resources of 4Culture and its partners and will ensure a dissemination of productions made for new audiences for contemporary performing arts – dance, performance, and visual arts (installations, new media projects and digital art).
 
Amount of non-reimbursable financing (85% EEA Grant and 15% national budget): 963,612 lei (195,288.49 euros)
Duration: 24 months
www.exploringplurealities.com
www.4culture.ro
www.metteedvardsen.be
 
Project financed by the EEA Grants 2014 – 2021 within the RO-CULTURE Program.
 
EEA grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway to reducing economic and social disparities in Europe and strengthening bilateral relations between donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltic States.
The three donor countries are cooperating closely with the EU through the European Economic Area (EEA) Agreement. The donors have provided € 3.3 billion through the consecutive grant scheme between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, EEA grants amount to € 1.55 billion. More information on: www.eeagrants.org and www.eeagrants.ro
RO-CULTURE is implemented by the Ministry of Culture through the Project Management Unit and has as general objective the consolidation of economic and social development through cultural cooperation, cultural entrepreneurship and cultural heritage management. The budget of the Program is approximately 34 million euros. More details are available on www.ro-cultura.ro
 
Project promoter: ASOCIATIA 4 CULTURE
Project partner: METTE EDVARDSEN (Norway)
Partners of the Symposium EXPLORING PLUREALITIES #1: Cărturești Verona, WASP Working Art Space and Production.
Media partners: Radio România Cultural, Modernism, Revista Zeppelin, Revista ARTA, Feeder, IQads, România Pozitivă